TƯ VẤN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

     Chuyển quyền sử dụng đất là tên gọi khác của chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

1. Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Bước 1. Hai bên thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

     Hợp đồng phải được công chứng, chứng thực tại Phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ khoản 3 điều 167 Luật đất đai.

     Bước 2. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai.

     Sau khi có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên bán có thể trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn để thực hiện thủ tục sang tên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ- CP, cụ thể như sau:

     Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền với đất tại UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai

     Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

  • Trích lục bản đồ địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp;
  • Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết;
  • Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
  • Gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

     Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất đến nơi tiếp nhận hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

tư vấn chuyển quyền sử dụng đất

tư vấn chuyển quyền sử dụng đất

2. Nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Khoản 12 điều 2 nghị định 12/2015/NĐ- CP sửa đổi bổ sung nghị định 65/2013/NĐ- CP quy định thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tất cả đều được xác định bằng 2% giá trị chuyển nhượng.

  • Lệ phí trước bạ

     Lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị tài sản

  • Phí thẩm định sổ/hồ sơ

     Thông thường phí này khoảng bằng: 0,15% nhân diện tích đất nhân giá đất theo mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

     Ngoài ra, bạn còn phải đóng các khoản phí khác như: phí cấp sổ, phí đo đạc địa chính,…

     Bài viết tham khảo: Thủ tục cấp sổ đỏ

Để được tư vấn chi tiết hơn bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 19006500 để gặp Luật Sư tư vấn.