Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt bao nhiêu?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Theo đó, 02 Nghị định này đều quy định mức xử phạt cho hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 26 Nghị định 117/2020/NĐ-CP (sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2020), phạt tiền đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

b) Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;”

Bên cạnh đó, tại Điều 23 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2020) cũng quy định mức phạt tiền đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như sau:

Điều 23. Hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán theo quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;

b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, có thể thấy, Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Nghị định 117/2020/NĐ-CP đều quy định về mức phạt đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đây là 02 mức phạt khác nhau nhưng cùng 01 hành vi vi phạm. Đồng thời, đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi  cũng được quy định 02 mức phạt khác nhau. Vậy, trong trường hợp này, hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đã quy định rõ trong trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Theo đó, Nghị định 98/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 26/8/2020 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 28/9/2020. Do đó, Nghị định 117/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành sau so với Nghị định 98/2020/NĐ-CP nên việc xử phạt đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ được áp dụng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, từ ngày 15/11, hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá. Lưu ý rằng, mức phạt tiền đối với hành vi trên chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm, còn đối với tổ chức có hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.