Thông tin pháp luật cập nhật

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Quy định về thay đổi tên doanh nghiệp

Tên gọi của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng xuyên suốt cả quá trình hoạt động. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, c

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty

Nếu như trước ngày 10/10/2018 theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, t

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Nhằm đồng bộ nhận diện thương hiệu hoặc lựa chọn một tên công ty mới thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh, nhi

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện the

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện của nước ngoài

Theo quy định của Luật thương mại 2005 Điều 16 quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh, sản xuất mà chỉ có chức năng hoạt động như nghiên

Thủ tục chuyển nhượng công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm sở hữu. Chủ sở hữu của côn

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Hồ sơ thủ tục tạm ngừng địa điểm kinh doanh

Do nhu cầu phát triển các doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh, mỗi doanh nghiệp có thể không