Thông tin pháp luật cập nhật

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Tăng giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH

Các trường hợp có thể tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH;  Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ của công

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần là việc thay đổi số vốn điều lệ đã đăng ký trước đó củ

Các bước thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh n

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Có những hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên nào? Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 1T

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Việc đặt trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn liên quan đến các yếu tố pháp lý

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện? Thủ tục thành lập văn phòng đại diện?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doa

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là căn cứ để xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác, là cơ sở để tạo nên thươn

Khi nào phải thành lập chi nhánh? Thủ tục thành lập chi nhánh?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh n