Tag: chấm dứt hợp đồng lao động

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Từ 2021, người lao động có thể bị sa thải nếu có các hành vi sau

Sa thải là việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động (NLĐ) vì lý do