Tag: hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện của nước ngoài

Theo quy định của Luật thương mại 2005 Điều 16 quy định về thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh, sản xuất mà chỉ có chức năng hoạt động như nghiên