Tag: hướng dẫn thủ tục

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Những trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đối v

Khi nào phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp phải thông báo công khai các thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo q

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty

Nếu như trước ngày 10/10/2018 theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, t

Thủ tục chuyển nhượng công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm sở hữu. Chủ sở hữu của côn

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Hồ sơ thủ tục tạm ngừng địa điểm kinh doanh

Do nhu cầu phát triển các doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh, mỗi doanh nghiệp có thể không