Tag: thông tin cần biết

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Những trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đối v

Khi nào phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp phải thông báo công khai các thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo q