Thủ tục bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể

Bạn hoạt động kinh doanh theo loại hình hộ kinh doanh? Hiện nay bạn muốn mở rộng thêm một hoặc một số ngành nghề kinh doanh nữa. Nhưng bạn không biết phải tiến hành như thế nào? Cần những loại giấy tờ gì và thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể ra sao? Đừng lo lắng, bài viết dưới đây của Tin Tức Luật giúp bạn thủ tục bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể, hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Nếu bạn muốn đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Các bước bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể?

Cũng giống như các loại hình kinh doanh khác, hộ kinh doanh cá thể muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh cũng phải tiến hành thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung nội dung đăng kí kinh doanh. Thủ tục bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể được thực hiện theo quy định của luật kinh doanh, làm việc với cơ quan cấp huyện – nơi đã đăng ký kinh doanh trước đây theo trình tự sau:

– Bước 1: Hộ kinh doanh gửi Thông báo nội dung bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện – nơi hộ kinh doanh đã đăng ký hộ kinh doanh trước đây.

– Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Thời gian cấp này trong khoảng 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc ngành nghề kinh doanh đăng ký thêm không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh sẽ tiến hành sửa đổi hồ sơ và nộp lại.

– Bước 3: Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể mới, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể bao gồm những thành phần sau:

– Thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú của chủ hộ kinh doanh.

– Bản sao chứng chỉ hành nghề của đại diện hộ kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

– Bản sao văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

>>> Bạn mang hồ sơ nộp ở Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Thường là Phòng Tài Chính- Kế Hoạch của Ủy ban nhân dân quận/huyện.

Lưu ý: Cần lưu ý nếu danh mục ngành nghề hộ kinh doanh cá thể cần bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và thực hiện đăng ký Giấy phép con của các ngành nghề đó thì mới được hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Giấy phép con như : An ninh trật tự, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép lữ hành, du lịch; Giấy phép giáo dục, dạy học, dạy nghề …ổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng