Từ 2021, người lao động có thể bị sa thải nếu có các hành vi sau

Sa thải là việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động (NLĐ) vì lý do lỗi của NLĐ gây ra. Đây là hình thức kỷ luật nặng nhất trong 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Vậy, trong trường hợp nào người lao động có thể bị sa thải?

Theo đó, tại Điều 125 Bộ luật lao động 2019 quy định NLĐ có thể bị xử lý kỷ luật sa thải nếu có một trong các hành vi dưới đây:

1. Có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

2. Có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ.

3. Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ.

4. Có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

5. Đã bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

6. NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động. Các trường hợp còn lại được coi là không có lý do chính đáng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 122 và khoản 3 Điều 137 BLLĐ 2019, NSDLĐ cần lưu ý không được sa thải NLĐ trong trường hợp sau:

– Vì lý do kết hôn;

– NLĐ nữ mang thai; NLĐ nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

– Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ;

– Đang bị tạm giữ, tạm giam;

– Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với các hành vi vi phạm sau:

  • NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
  • NLĐ có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, NSDLĐ được phép sa thải NLĐ nếu có các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì đây là hình thức kỷ luật rất nặng, đồng nghĩa với việc NLĐ sẽ bị mất việc dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý của NLĐ và gia đình họ nên trong một số trường hợp nhất định, pháp luật sẽ giới hạn quyền sa thải của NSDLĐ.